Als u als zelfstandige door ziekte of ongeval tijdelijk of blijvend niet meer kan werken, zorgt een verzekering gewaarborgd inkomen voor een aanvulling op de wettelijke uitkering. Indien u personeel in dienst hebt, dan bent u verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten alvorens ze in dienst komen.

Ons aanbod:

  • Arbeidsongevallen voor werknemer
  • Hospitalisatieverzekering
  • Persoonlijke ongevallenverzekering
  • Gewaarborgd inkomen

Contacteer ons voor meer informatie.

Terug naar overzicht