Autoverzekering

In België is het voor alle motorvoertuigen die deelnemen aan het verkeer, minstens verplicht om bepaalde verzekeringen te nemen.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt de lichamelijke, materiële of morele schade die anderen hebben geleden bij een ongeval waarbij u in fout bent.

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid komt enkel tussen voor de kosten bij een andere partij. Ze dekt niet de kosten aan uw eigen voertuig. Om de eigen kosten te dekken, moet u een aanvullende verzekering nemen zoals een omnium-verzekering, enz…

Het bedrag van de verzekeringspremie is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, uw leeftijd, het vermogen van het voertuig, bonus-malusgraad,….  Er wordt ook rekening gehouden met het aantal ongevallen waarbij u al in fout was.  Als u al enkele ongevallen veroorzaakt hebt, betaalt u een hogere verzekeringspremie dan iemand die nog geen ongevallen veroorzaakt heeft.

Ons aanbod:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
 • Full omnium
 • Mini omnium
 • Pechverhelping
 • Bestuurdersverzekering
 • Brom- & motorfietsen
 • Fietsverzekering

Contacteer ons voor meer info.

Bijstandsverzekering

Waarom een bijstandsverzekering 24/24

Dankzij deze verzekering kunt u 24 op 24, 365 op 365 dagen per jaar rekenen op bijstand onderweg met uw wagen.  Bijna alles wat ook maar kan gebeuren met uw voertuig, uzelf of uw passagiers zijn gedekt.            Kortom, u kunt steeds met een gerust gemoed de baan op!

Wie wordt verzekerd?

De personen die bij u thuis gedomicilieerd zijn kunnen genieten van de bijstand aan personen, evenals de personen die zich in het verzekerd voertuig bevinden bij ongeval of pech. Afhankelijk van de algemene voorwaarden, of mits vermelding in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringspolis kunnen andere personen worden verzekerd.

Wat wordt er gedekt?

Een bijstandsverzekering komt tussen voor het voertuig in geval van pech vanaf u thuis, dus ook indien uw wagen met een lege accu voor uw deur geparkeerd staat, voor een lekke band,…  Een vervangwagen wordt u aangeboden indien het voertuig niet onmiddellijk kan worden hersteld, terugreis van de bestuurder en inzittenden.  De bijstand komt ook tussen voor de medische en hospitalisatiekosten die u maakt ten gevolge van uw verblijf in het buitenland zoals repatriëring, heen- en terugreis van een familielid, begeleiding terugkeer van de kinderen,…

Contacteer ons voor meer info!

 

Woningverzekering

Een brandverzekering dekt naast schade bij brand ook vele andere schades. De verzekering wordt afgestemd op de waarde van uw woning en uw bezittingen.

Bekijk ons aanbod aan verzekeringen of vraag nu direct een offerte aan.

Ons aanbod:

 • Brandverzekering
 • Diefstal

Gezinsverzekering

Een ongelukje is snel gebeurd.. De gevolgen kunnen echter een grote financiële en emotionele impact hebben.

Bescherm uw gezin en uzelf dan ook zo goed mogelijk tegen de mogelijke risico’s van elke dag. 

Ons aanbod:

 • BA familiale verzekering
 • Hospitalisatieverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Uitvaartverzekering
 • Huispersoneel
 • Tandverzekering
 • ….

Contacteer ons voor meer informatie.

Rechtsbijstand

Als je een auto-, brand- of familiale verzekering afsluit, is het mogelijk om daar meteen een aanvullende rechtsbijstandsverzekering bij af te sluiten. Je kan die rechtsbijstandsverzekering dan enkel aanspreken wanneer de gebeurtenis waarover een geschil onstaat, samenhangt met de hoofdverzekering. Zo zal de rechtsbijstand bij jouw autoverzekering tussenkomen indien je bijvoorbeeld een snelheidsovertreding beging. Je weet maar nooit wanneer een advocaat je kan bijstaan bij een probleem.

Er bestaan ook gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraars waar je enkel een afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering kan afsluiten. Het toepassingsgebied van deze polis is vaak ruimer, met betere waarborgen zoals fiscale geschillen, sociale geschillen, erf-, schenkings- en testamentenrecht.

Men heeft keuze tussen verschillende rechtsbijstandsverzekeringen nl. de uitgebreide formule en de afzonderlijke rechtsbijstand.

Enkele voorbeelden van juridische geschillen waarbij de afzonderlijke onafhankelijke rechtsbijstand dagelijks tussenkomt:

 • U lijdt schade door een verkeersongeval waarbij er discussie is,
 • U moet wegens overdreven snelheid voor de politierechter verschijnen,
 • U heeft een discussie met uw garagist over een slechte herstelling,
 • U lijdt schade als voetganger, fietser of passagier (verkeersdeel- nemer)

Daarom is het aan te raden om de afdeling rechtsbijstand van de diverse polissen (zoals auto, familiale, brand) te groeperen bij een afzonderlijke onafhankelijke rechtsbijstandmaatschappij.

De voordelen daarvan zijn:

 • All risk en op maat
 • Eén globale polis: eenvoudig en overzichtelijk
 • Onafhankelijk: rechtsbijstand aan de kant van de klant
 • Geen belangenconflict

Contacteer ons voor meer informatie.

Reisverzekering

Of u nu op vakantie vertrekt of op weg gaat voor een zakenreis, wij hebben steeds de gepaste formule voor uw gezin en u. Naast het plezier houdt reizen namelijk ook bepaalde risico’s in. U bent in een vreemde omgeving en niet altijd vertrouwd met de plaatselijke gebruiken.

Ons aanbod:

 • Jaarlijkse bijstand
 • Tijdelijke bijstand

Contacteer ons voor meer info.

Oldtimers

Een oldtimer is een klassiek voertuig dat al een lange tijd niet meer wordt gemaakt. Auto’s vanaf 30 jaar worden beschouwd als een oldtimer. U kunt uw oldtimer verzekeren met onze autoverzekering.

Contacteer ons voor meer info.

Dierenverzekering

Jouw huisdier is een volwaardig lid van jouw gezin. Daarom wil je uiteraard niets anders dan het beste voor jouw huisdier.
Een huisdier komt met heel wat vaste kosten zoals voeding, inentingen en een bezoek aan de dierenarts.
En wat bij onvoorziene kosten? Hier kan je beroep doen op de dierenverzekering.

Contacteer ons voor meer info.

Lening op afbetaling

De lening op afbetaling is een lening met een bepaalde looptijd en vaste maandelijkse termijnen.
Het tijdstip waarop de lening volledig moet zijn terugbetaald ligt op voorhand vast.
Elke maand betaalt u op dezelfde dag een vast bedrag terug. Dit kan worden afgesloten voor een:

 • Autolening
 • Vakantielening
 • Tuinlening
 • Persoonlijke lening
 • Enz…

Contacteer ons voor meer info.

Geldverzekering

Heeft u voldoende spaargeld en kunt u dit voor langere of kortere tijd missen?
In dat geval kan beleggen interessant zijn.

Ons aanbod:

 • Pensioensparen
 • Langetermijnsparen
 • Tak-21 of spaarverzekering
 • Tak-23 beleggen
 • Tak-26 verzekering

Overige verzekeringen

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer info omtrent alle overige verzekeringen of verzekeringen op maat.

Gebouwen

Er kan van alles gebeuren in uw bedrijf. Brand-, rook- of waterschade in uw kantoren? De handelswaar in uw opslagruimtes wordt op een nacht gestolen? Het IT-materiaal in uw bureaus gaat kapot door een overspanning op het elektriciteitsnet. De ovens in uw industriële bakkerij gaan stuk door vandalisme?

De drukpers in uw drukkerij moet gerepareerd worden na schade als gevolg van een montagefout? En wat als u niks meer kunt verhandelen of produceren door een grote brand in uw gebouwen? U wil niet enkel uw kantoren, gebouwen, ateliers, opslagruimtes … beschermen. Maar ook het materiaal waar u mee werkt of de goederen die u verhandelt. Deze maken immers integraal deel uit van uw zaak.

Ons aanbod:

 • Brandverzekering bedrijfsgebouw
 • Diefstal van inboedel
 • Verzekering bedrijfsschade
 • Verzekeringen elektronisch materiaal
 • Verzekering machinebreuk
 • Rechtsbijstand na brand
 • Geld en waarde
 • Alle bouwplaats risico’s en montagepolis

Contacteer ons voor meer informatie.

Aansprakelijkheid

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen (BA Ondernemingen) is een verzekering die de schade verzekert die toegebracht is aan derden door een zelfstandige of een kmo in het kader van hun activiteit, of na levering van hun producten of na de uitvoering van hun werk, of ook nog aan goederen die hun worden toevertrouw.

Ons aanbod:

 • Verzekering BA uitbating
 • Verzekering BA uitbating – Na levering
 • Verzekering bestuursaansprakelijkheid of D&O
 • Verzekering BA vrijwilligers
 • Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Contacteer ons voor meer informatie.

Voertuigen

In België is het voor alle motorvoertuigen die deelnemen aan het verkeer, minstens verplicht om bepaalde verzekeringen te nemen.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt de lichamelijke, materiële of morele schade die anderen hebben geleden bij een ongeval waarbij u in fout bent.

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid komt enkel tussen voor de kosten bij een andere partij.  Ze dekt niet de kosten aan uw eigen voertuig. Om de eigen kosten te dekken, moet u een aanvullende verzekering nemen zoals een omnium-verzekering, enz…

Het bedrag van de verzekeringspremie is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, de leeftijd van de gewoonlijke bestuurder, het vermogen van het voertuig,….  Er wordt ook rekening gehouden met het aantal ongevallen waarbij de bestuurder al in fout was.  Als de bestuurder al enkele ongevallen veroorzaakt heeft, betaalt u een hogere verzekeringspremie dan iemand die nog geen ongevallen veroorzaakt heeft.

Ons aanbod:

 • Gewone wagens
 • Lichte vrachtwagens
 • Vrachtwagens
 • Tractoren
 • Aanhangwagens
 • Bedrijfsvoertuigen (oa. heftrucks,…)

Contacteer ons voor meer informatie.

Rechtsbijstand

Als je een auto-, lichte vrachtwagen-, vrachtwagen- bedrijfsvoertuigenverzekering afsluit, is het mogelijk om daar meteen een aanvullende rechtsbijstandsverzekering bij af te sluiten.

Je kan die rechtsbijstandsverzekering dan enkel aanspreken wanneer de gebeurtenis waarover een geschil ontstaat, samenhangt met de hoofdverzekering. Zo zal de rechtsbijstand bij jouw autoverzekering tussenkomen indien je bijvoorbeeld een snelheidsovertreding beging. Je weet maar nooit wanneer een advocaat je kan bijstaan bij een probleem.

Er bestaan ook gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraars waar je enkel een afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering kan afsluiten. Het toepassingsgebied van deze polis is vaak ruimer, met betere waarborgen.

Contacteer ons voor meer informatie

Pensioen

Zal je pensioen als zelfstandige later toereikend zijn? Wat met je inkomen als je lange tijd arbeidsongeschikt bent? Is er voldoende financiële zekerheid voor je gezin als je overlijdt? Belangrijke vraagstukken verlangen kwalitatieve oplossingen.

Ons aanbod:

 • Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ)
 • Ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Individueel pensioentoezegging (IPT)
 • Groepsverzekering

Contacteer ons voor meer informatie.

Ongeval & ziekte

Als u als zelfstandige door ziekte of ongeval tijdelijk of blijvend niet meer kan werken, zorgt een verzekering gewaarborgd inkomen voor een aanvulling op de wettelijke uitkering. Indien u personeel in dienst hebt, dan bent u verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten alvorens ze in dienst komen.

Ons aanbod:

 • Arbeidsongevallen voor werknemer
 • Hospitalisatieverzekering
 • Persoonlijke ongevallenverzekering
 • Gewaarborgd inkomen

Contacteer ons voor meer informatie.

Vraag online je offerte aan